لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com

فهرست پروژه های تبدیل سیم به کابل خود نگهدار شرکت مشایع

Moshaye Projectsردیفوضعیتسال شروعکارفرمانام پروژه
۱ اتمام پروژه۱۳۹۵توزیع برق استان مرکزی برکناری سیم به کابل خودنگهدار شرق اراک
۲ اتمام پروژه۱۳۹۵توزیع برق استان مرکزی برکناری سیم به کابل خودنگهدار شرق اراک
۳اتمام پروژه۱۳۹۴توزیع برق استان یزد تعویض سیم به کابل خودنگهدار امور یک یزد
۴اتمام پروژه۱۳۹۴توزیع برق استان یزد تعویض سیم به کابل خودنگهدار شهرستان نیر
۵اتمام پروژه۱۳۹۴توزیع برق استان یزد تعویض سیم به کابل خودنگهدار شهرستان میبد
۶اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق استان یزدتعویض سیم به کابل خودنگهدار اردکان یزد
۷اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق استان کرمانشاه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار کرمانشاه
۸اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق استان آذربایجان شرقی تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار آذربایجان شرقی
۹اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق جنوب استان کرمان تعویض سیم به کابل خودنگهدار قلعه گنج

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.