لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com

پروژه های جاری شرکت مشایع

Moshaye Current Projectsردیفوضعیتسال شروعکارفرمانام پروژه
۱دردست اجرا۱۴۰۰شرکت فولاد زرند ایرانیاناحداث پست ۲۰/۶ کیلوولت معدن خمرود
۲دردست اجرا۱۴۰۰شرکت آب منطقه ای کرماناجرای شبکه ۲۰ کیلوولت برق رسانی به بم و بروات از طرق سد نسا
۳دردست اجرا۱۳۹۹شرکت آب منطقه ای کرمانجابجایی کیوسک  و اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی قدرونی
۴دردست اجرا۱۳۹۹شرکت پالایش نفت آبادانطراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی ایستگاه های جدید برق پالایشگاه آبادان  (تعداد ۵ ایستگاه)
۵دردست اجرا۱۳۹۸شرکت نفت فلات قاره ایرانانتقال نیرو گاه گازی و برق رسانی به سکوهای میدان رشادت
۶دردست اجرا۱۴۰۱شرکت پالایش نفت آباداننوسازی شبکه برق بوارده شمالی
۷دردست اجرا۱۴۰۰شرکت فولاد زرند ایرانیانتامین و اجرای عملیات برق رسانی به سایت پروژه احیا مستقیم و فولاد سازی جهت تجهیز گارکاه

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.