لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com

پروژه های احداث و توسعه و بهینه سازی شرکت مشایع

Moshaye Projectsردیف وضعیت سال شروع کارفرما نام پروژه
۱ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق استان مرکزی احداث و توسعه و بهینه سازی پست هوایی و زمینی
۲ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق کرمان احداث و توسعه و بهینه سازی شهری و روستایی کهنوج
۳ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق استان مرکزی احداث و توسعه و بهینه سازی شبکه فرسوده
۴ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب کرمان احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی عنبر آباد
۵ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب استان کرمان احداث و توسعه و بهینه سازی و اصلاح جیرفت و عنبر آباد
۶ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع جنوب استان کرمان احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی عنبر آباد
۷ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع جنوب استان کرمان احداث و توسعه و اصلاح و روشنایی شهرستان بم
۸ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق شمال کرمان توسعه و احداث و بهینه سازی توزیع شمال کرمان
۹ اتمام پروزه ۱۳۹۲ توزیع برق جنوب کرمان عملیات انتقال نیرو و نصب و   راه اندازی
۱۰ اتمام پروژه ۱۳۹۱ توزیع برق استان بوشهر توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه برق تنگستان
۱۱ اتمام پروژه ۱۳۹۱ توزیع برق جنوب کرمان توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نرماشیر

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.