لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com

فهرست تمامی پروژه های شرکت مشایع

Moshaye Projectsردیف وضعیت سال شروع کارفرما نام پروژه
۱ دردست اجرا ۱۴۰۰ شرکت فولاد زرند ایرانیان احداث پست ۲۰/۶کیلوولت معدن خمرود
۲ دردست اجرا ۱۴۰۰ شرکت آب منطقه ای کرمان اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت برق رسانی به بم و بروات از طرق سد نسا
۳ دردست اجرا ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای کرمان جابجایی کیوسک  و اجرای شبکه ۲۰ کیلوولت برق رسانی به سد مخزنی قدرونی
۴ دردست اجرا ۱۳۹۸ شرکت پالایش نفت آبادان طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی ایستگاه های جدید برق پالایشگاه آبادان  (تعداد ۵ ایستگاه)
۵  اتمام پروژه ۱۳۹۸ شرکت نفت فلات قاره ایران انتقال نیرو گاه گازی و برق رسانی به سکو های میدان رشادت شرکت
۶  اتمام پروژه ۱۳۹۷ توزیع برق جنوب استان کرما ن انتقال برق و اجرای طرح کاهش تلفات
۷  اتمام پروژه ۱۳۹۶ توزیع برق جنوب استان کرمان برق  رسانی روستایی فهرج و ریگان
۸  اتمام پروژه ۱۳۹۵ منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر طراحی و تهیه و نقشه های اجرایی و اجرای شبکه برق ۳۳ کیلوولت – شامل خطوط و پست ها شبکه با سطح ولتاژ مختلف
۹  اتمام پروژه ۱۳۹۵ برقر منطقه ای کرمان اجرای عملیات سیم کشی خطوط ۱۳۲ کیلوولت ارتباطی پستهای کرمان ۳ به اخیار اباد
۱۰  اتمام پروژه ۱۳۹۵ برق منطقه ای فارس احداث کامل خط پایه بتنی ۱۳۲ کیلوولت طرح چغادک بوشهر
۱۱  اتمام پروژه ۱۳۹۵ برق منطقه ای فارس نصب برج زوایا۵ دستگاه خط۲۳۰چغادک
۱۲  اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق جنوب استان کرمان عملیات برق رسانی و انتقال نیرو کرمان
۱۳  اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق جنوب استان کرمان برق رسانی روستایی بردسیر
۱۴ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق استان مرکزی احداث و توسعه و بهینه سازی پست هوایی و زمینی
۱۵ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق کرمان احداث و توسعه و بهینه سازی شهری و روستایی کهنوج
۱۶ اتمام پروژه ۱۳۹۵ توزیع برق استان مرکزی احداث و توسعه و بهینه سازی شبکه فرسوده
۱۷  اتمام پروژه ۱۳۹۴ سازمان قطار شهری شیراز خرید تجهیزات، نصب ، تست و راه اندازی پست های قطار شهری شیراز
۱۸  اتمام پروژه ۱۳۹۴ توریع برق استان هرمزگان تامین برق تعاونی مسکن مهر بندر عباس
۱۹ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب استان کرمان برق رسانی روستایی ریگان
۲۰ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق بوشهر برق رسانی و احداث و بازسازی شبکه گناوه
۲۱ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق هرمزگان تامین برق مسکن مهر بانک ملی بندر عباس
۲۲ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق هرمزگان برق رسانی روستاهای هرمزگان
۲۳ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب کرمان احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی عنبر آباد
۲۴ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب استان کرمان احداث و توسعه و بهینه سازی و اصلاح جیرفت و عنبر آباد
۲۵ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق چهار محال و بختیاری کاهش تلفات و تبدیل سیم به کابل چهار محال بختیاری
۲۶ اتمام پروژه ۱۳۹۴ سازمان انرژی ایران(سابا) کاهش تلفات شبکه برق رسانی استان مازندارن
۲۷ اتمام پروژه ۱۳۹۴ شرکت صنعتی و معدنی گلگهر عملیات جابجایی فیدر های پست گل گهر
۲۸ اتمام پروژه ۱۳۹۴ برق منطقه ای کرمان اجرای عملیات سیم کشی و ارتباط پست کرمان
۲۹ اتمام پروژه ۱۳۹۴ توزیع برق جنوب استان کرمان عملیات فاز ششم طرح و جامع م و بروات
۳۰ اتمام پروزه ۱۳۹۳ توزیع برق جنوب کرمان برق رسانی روستایی بم
۳۱ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق  بوشهر برق رسانی و بازسازی شبکه کنگان
۳۲ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق جنوب استان کرمان احداث و توسعه و اصلاح و بهینه سازی عنبر آباد
۳۳ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع جنوب استان کرمان احداث و توسعه و اصلاح و روشنایی شهرستان بم
۳۴ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق شمال کرمان توسعه و احداث و بهینه سازی توزیع شمال کرمان
۳۵ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق استان خوزستان کاهش تلفات شوشتر
۳۶ اتمام پروزه ۱۳۹۳ توزیع برق استان خوزستان کاهش تلفات گتوند
۳۷ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق استان خوزستان کاهش تلفات دزفول
۳۸ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق شیراز کاهش تلفات و تبدیل سیم به کابل شیراز
۳۹ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق جنوب استان کرمان رفع افت ولتاژ منوجان و قلعه گنج کرمان
۴۰ اتمام پروژه ۱۳۹۳ توزیع برق جنوب استان کرمان واگذاری عملیات طرح جامع بم و بروات
۴۱ اتمام پروژه ۱۳۹۳ شرکت عمران و آب و خدمات کیش نیرو رسانی و روشنایی مخابرات و دوربین مدار
۴۲ اتمام پروزه ۱۳۹۲ توزیع برق جنوب کرمان عملیات انتقال نیرو و نصب و   راه اندازی
۴۳ اتمام پروژه ۱۳۹۲ توزیع برق جنوب کرمان عملیات انتقال نیرو و نصب و راه اندازی سیرجان
۴۴ اتمام پروزه ۱۳۹۲ توزیع برق جنوب کرمان عملیات انتقال نیرو و نصب و راه اندازی بردسیر
۴۵ اتمام پروژه ۱۳۹۲ توزیع برق جنوب کرمان توسعه و احداث و بهینه سازی کرمان
۴۶ اتمام پروزه ۱۳۹۲ شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان رفع افت ولتاژ توزیع برق کرمان
۴۷ اتمام پروزه ۱۳۹۲ پتروشیمی فجر عملیات تامین تجهیزات ساخت و تست و راه اندازی
۴۸ اتمام پروژه ۱۳۹۱ اوقاف فارس برق رسانی به اراضی تعاونی مسکن اوقاف فارس
۴۹ اتمام پروزه ۱۳۹۱ توزیع برق کرمان عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق کرمان
۵۰  اتمام پروزه ۱۳۹۱ توزیع برق جنوب کرمان برق رسانی به مسکن مهر کهنوج
۵۱ اتمام پروژه ۱۳۹۱ توزیع برق استان بوشهر توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه برق تنگستان
۵۲ اتمام پروژه ۱۳۹۱ توزیع برق جنوب کرمان توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه برق نرماشیر
۵۳ اتمام پروژه ۱۳۹۱ توزیع برق شیراز کاهش تلفات در محدوده امور توزیع برق شیراز
۵۴ اتمام پروزه ۱۳۹۱ توزیع برق شیراز کاهش تلفات تعویض۱۰۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیم مسی به کابل توزیع برق
۵۵ اتمام پروزه ۱۳۹۱ سازمان بهره وری انرژی ایران تامین کالا و نصب و اجرای ولتاژ سابا

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.