لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com

پروژه های احداث شبکه

Moshaye Projectsردیفوضعیتسال شروعکارفرمانام پروژه
۱ اتمام پروژه۱۳۹۵منطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهرطراحی و تهیه و نقشه های اجرایی و اجرای شبکه برق ۳۳ کیلوولت – شامل خطوط و پست ها شبکه با سطح ولتاژ مختلف
۲اتمام پروژه۱۳۹۴توزیع برق هرمزگاناحداث شبکه هرمزگان
۳اتمام پروژه۱۳۹۳توزیع برق استان لرستان اجرای شبکه توزیع برق و شبکه فشار ضعیف الیگودرز
۴اتمام پروژه۱۳۹۳توزیع برق استان لرستان اجرای شبکه توزیع برق و برکناری سیم فشار ضعیف دورود
۵اتمام پروژه۱۳۹۳توزیع برق استان هرمزگان احداث شبکه دو مدار فشار متوسط قشم
۶اتمام پروژه۱۳۹۲توزیع برق جنوب کرمانتوسعه شبکه روستایی رودبار جنوب
۷اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق جنوب کرمانتوسعه شبکه برق رسانی فهرج
۸اتمام پروژه۱۳۹۱توزیع برق شیرازاحداث و نیرو رسانی شبکه برق مسکن مهر صدرا
۹اتمام پروژه۱۳۹۱سازمان بهره وری انرژی ایرانتوسعه شبکه روستایی رودبار جنوب

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.