لطفا شکیبا باشید. پایگاه اینترنتی شرکت مشایع

شماره تماس : 36461734-071

دورنگار: 36461733-071

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان, کدپستی 7194616434

ایمیل : info@moshaye.com


مدت زمان:

5 years

مشتری:

pala


مدت زمان:

2 سال

مشتری:

پالایشگاه


مدت زمان:

3 years

مشتری:

south pars


مدت زمان:

3 سال

مشتری:

پارس جنوبی


مدت زمان:

2 years

مشتری:

south pars


مدت زمان:

2 سال

مشتری:

پارس جنوبی


مدت زمان:

1 years

مشتری:

refinery manager


مدت زمان:

1 سال

مشتری:

پالایشگاه


مدت زمان:

3 سال

مشتری:

پارس جنوبی


مدت زمان:

2 سال

مشتری:

پارس جنوبی


مدت زمان:

2 سال

مشتری:

پالایشگاه


مدت زمان:

1 سال

مشتری:

پالایشگاه

ارتباط با ما

نشانی: شیراز, بلوار چمران, کوچه 5/1, ساختمان مهرسان

© تمامی حقوق این تارنما متعلق به شرکت مشایع می باشد.